3/21/2010

Jack LemmonJACK LEMMON

Сайн жүжиг бичнэ гэдэг маш хэцүү ажил. Сайн хошин шoг бичнэ гэдэг бүр тэрнээс ч хэцүү. За хамгийн хэцүү нь хошин жүжиг бичих дээ. Амьдрал гэдэг өөрөө хошин жүжиг.

It's hard enough to write a good drama, it's much harder to write a good comedy and it's hardest of all to write a drama with comedy. Which is what life is.

Алдаа таныг ямар нэг юм хийхээс барагтай бол зогсоодоггүй. Юу зогсоодог вэ гэвэл алдахаас айсан тэр айдас чинь.

Failure seldom stops you. What stops you is the fear of failure.

Жак Леммон 1925 оны 2 дугаар сарын 8 нд төрж, 2001 оны  6 дугаар сарын 27 нд өөд болжээ.

photo from www.movie-gazette.com

No comments: