3/21/2010

Wolfgan Amadeus Mozart


 
WOLFGAN AMADEUS MOZART

Би хүний магтаал, шүүмжлэлийг ер тоодоггүй,
Зөвхөн өөрийнхөө сэтгэлийг дагадаг.

I pay no attention whatever to anybody's praise or blame.
I simply follow my own feelings.

Волфган Амадеүс Мозарт 1756 оны 1 дүгээр сарын 27 нд төрж 1791 оны  12 дугаар сарын 5 нд таалал болжээ.

Photo from www.jawikipedia.org

No comments: