3/08/2010

Bernard M.Baruch


 
BERNARD M.BARUCH

Миний хувьд хөгшрөх гэдэг надаас үргэлж арван таван насаар ах байдаг юм.
To me, old age is always 15 years older than I am.

Bernard M.Baruch 1870 оны 8 дугаар сарын 19 нд төрж,  1965 оны 6 дугаар сарын 20 нд өөд болжээ.

No comments: