3/13/2010

Мохандас ГандиMOHANDAS GANDHI

Чиний юу хийсэн чухал биш харин гагцхүү хийх нь л чухал.
Сул дорой болбоос уучлах сэтгэл үгүй. Уучлах сэтгэл нь тэвчээр хүчтэй нэгэнд л байдаг.
Алдаа гаргах эрх чөлөө үгүй бол эрх чөлөөтэй байгаад хэрэггүй.
Энэ дэлхийд үзмээр байгаа өөрчлөлт чинь чи өөрөө байх хэрэгтэй.
Аз жаргал гэдэг бол бодож байгаа, хэлж байгаа, хийж байгаа зүйлс тэн нэгэн ижил зохицон байхыг хэлнэ.
Миний амидрал бол миний илэрхийлэх гэсэн бүхэн билээ.
Хүн бүхэн өөрийн амирлангуйг дотроосоо олох ёстой. Тэрхүү амирлангуй бодит байхын тулд гадны нөлөөнд авташгүй байх хэрэгтэй.
Хүмүүс ихэвчлэн өөрийнхөө итгэсэнчлэн болдог. Хэрэв би өөрийгөө ямар нэг юм хийж чадахгйү гэж бодвол тэр зүйлийг хийх чадваргүй болдог. Харин чаднаа гэж бодвоос чадах хүч чадлыг олдог.  


Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.

You must be the change you wish to see in the world.

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

My life is my message.

Each one has to find his peace from within. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances.

Men often become what they believe themselves to be. If I believe I cannot do something, it makes me incapable of doing it. But when I believe I can, then I acquire the ability to do it even if I didn't have it in the beginning.

No comments: