3/13/2010

St.Francais of AssisiSt. Francis of Assisi

Бурхан минь намайг өөрийнхөө амирлангуй нэг зэмсэг болгож хайрла
Үзэн ядалт байгаа нэгэнд хайр үзүүлэхэд тусал.
Гэмтэл байгаад уучлалыг,
Үл итгэл байгаад итгэлийг,
Цөхрөл байгаад зүтгэлийг,
Харанхуйд гэрэл,
Зовлонтойд жаргал авчирахад минь тусал.

Өө гэгээн эцэг минь намайг өөрийгөө ойлгуулах гэж хайрлуулах гэж давшлахгүй гэдэгт итгэ.
Учир нь бид өгч байж л авдаг.
Уучилж байж л уучлуулдаг
Үхэж байж л мөнхийн амидралд төрдөг билээ.

Lord, make me an instrument of thy peace.
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness; light;
Where there is sadness, joy;

O divine Master, grant that I may not so much seek
To be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved as to love;
For it is in giving that we receive,
It is pardoning that we are pardoned,
And it is in dying that we are born to eternal life.

St. Francis of Assisi 1181 юм уу 1182 онд төрж 1226 оны 10 дугаар сарын 3 нд өөд болжээ.

No comments: