3/09/2010

Aung San Suu KyuAung San Suu Kyu

Дэлхийн хүн төрөлхтөн бүрэн дүүрэн нөөц чадавхиа таниж нээхийн тулд эрх чөлөө, аюулгүй байдал хэрэгтэй билээ.

Human beings the world over need freedom and security that they may be able to realize their full potential.

Aung San Suu Kyi 1945 оны 6 сарын 19 нд төрсөн.

No comments: