3/08/2010

Hubert De GivenchyHUBERT DE GIVENCHY

Миний авьяасыг бурхан өгсөн гэдэгт би бүрэн итгэдэг. Би түүнээс их юм гуйдаг ч би түүнд дандаа баярласнаа илэрхийлдэг. Би их юм шаарддаг сүсэгтэн байгаа юм.

I absolutely believe my talent is God-given. I ask for a lot, but I also thаnk him. I'm a very demanding believer.

Hubert de Givenchy 1927 оны 2 дугаар сарын 21 нд төржээ.

No comments: