3/03/2010

Насанд хүрсэний баяр



НАСАНД ХҮРСЭНИЙ БАЯР
Жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын 1 нээс өмнөх жилийн дөрөвдүгээр сарын 2 ны хооронд хорин нас хүрсэн Япончууд насанд хүрсэний баяр тэмдэглэдэг. Энэ насанд  Япончууд жинхэнэ иргэн хүн болж санал өгөх эрхтэй болдог. Хот, дүүрэг бүхэн насанд хүрсэний баярыг хүндтэйгээр тэмдэглэх бөгөөд шинэ, хуучин иргэд уулзах сайхан боломж болдог.  Энэ өдөр бол жилийн бүрийн нэгдүгээр сарын 15 болдог байсан бол саяхнаас нэгдүгээр сарын эхний Даваа гараг болгон өөрчилжээ.

No comments: