3/13/2010

Martin Luther KingMartin Luther King
Ямар нэг юмны төлөө амиа өгөхгүй хүн амид байгаад хэрэггүй.
Эрх чөлөөг дарлагч хэзээ ч сайн дураар олгохгүй. Дарлуулагч л шаардаж байж олж авдаг.
Эцэст нь бид дайсныхаа хийснийг биш, нөхдийнхөө дуугүй байсныг санадаг.
Там дах хамгийн халуун суудлыг үзэл суртлын их тулааны цагт төвийг барисан хүмүүст хадгалаж байдаг.
Харанхуй харанхуйгаа гэрэлтүүлж чадахгүй. Гэрэл л тэгж чадна. Үзэн ядалт үзэн ядалтыг үгүй хийж чадахгүй. Хайр л чадна.

A man who won't die for something is not fit to live.
Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.
In the end, we will remember not the works of our enemies, but the silence of our friends.
The hottest place in Hell is reserved for those who remain neutral in times of great moral conflict.
Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

No comments: