3/06/2010

КабүкиКабүки
К
абүкиг долдугаар зууны эхэн үед Окүни хэмээх эмэгтэйн нэрээр Киотод үүссэн гэж үздэг аж. Харин өнөөдөр эрэгтэй жүжигчид эмэгтэй хүний дүрд хувилан жүжиглэж байна. Эмэгтэй хүний дүрд тоглож байгаа эрэгтэй жүжигчинг оннагата гэнэ. Кабукийн гол онцлог бол театрт жирийн хүмүүст тоглож болдог. Но болон японы уламжлалт бусад хөгжим, бүжиг шиг нарийн тогтсон дүр журам байхгүй. Харин тайз засалт нь но театрынхтай маш төстэй. Ханамичи хэмээх тавцанг гол тайзнаас гарган зассан байдаг. Жүжигчид их, бага тайзнаас гарч орж тоглодог. Мөн маварибүтай гэдэг эргэдэг хаалганы цаана хөшгөө хаалгүйгээр үзэгдэл солигддог байна. Кабүки гэдэг үг кабүкү гэдэг этгээд хачин хүн, сонин хүн гэдэг үгээс гаралтай аж.

No comments: