3/06/2010

Норэн

 

Норэн
Н
орэн гэдэг бол задгай оёотой, дэлгүүр хоршоо, гуанз рестораны өмнө байдаг нэгэн  зүйл хөшиг юм. Зарим норэн  нэг бүтэн хэсэг боловч хоёроос гурван задгай оёотой ч байдаг аж. Нэг оосорт хэд хэдээр нь хэлхсэн ч бий Үндэслэн байгуулагч юм уу бизнесийн төрлөө хөшиг дээрээ хэвлэсэн бий. Уламжлалаар дэлгүүр хоршоо, ресторан ажиллаж нээлттэй байгааг илтгэдэг байж. Харин өнөөдөр хүмүүс хоёр өрөөг хуваах тасалгаа хийх болон чимэглэлийн зорилгоор гэр орондоо ч хэрэглэдэг болжээ.


No comments: