3/08/2010

Ralph BuncheRALPH BUNCHE

Ерөөсөө дайнд дуртай ард түмэн гэж байдаггүй юм, харин дайнч удирдагчид л гэж байдаг юм.
There are no warlike people - just warlike leaders.


Ralph Bunche 1904 оны 8 дугаар сарын 7 нд төрж 1971 оны  12 дугаар сарын  9 нд нас баржээ.

No comments: