3/19/2010

William ShakespeareWILLIAM SHAKESPEARE

Тэнэг өөрийгөө цэцэн гэж итгэж, харин цэцэн нь өөрийгөө мунхаг гэдгийг мэдэх.

Энэ дэлхий бол тайз, хүмүүс бол жүжигчид нь. Тэд тайзан дээр гарч, бууж нэг хүн хэд хэдэн дүр бүтээнэ.

Хувирч өөрлөгдөж, үгүй болдог хайр бол хайр биш.

The fool doth think he is wise, but the wise man know himself to be a fool.

All the world's a stage,
And all the men and women merely players.
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts.
As You Like It Act 2, Scene 7
Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.

William Shakespeare  1564 оны 4 дүгээр сарын 26 нд төрж, 1616 оны  4 дүгээр сарын  23 нд нас баржээ.

Photo from www.rohrbachilibrary.com

No comments: