3/03/2010

БонсайБонсай
Б
онсай гэдэг бол урлагийн нэг төрөл, цэцэрлэгжүүлэх урлагийн хэсэг юм. Хамгийн өргөн дэлгэрсэн бонсай жилд тодорхой хугацаанд цэцэг, жимс дэлгэрдэг энгийн мод бөгөөд мөн намрын өнгөлөг навчис унагах нь ч бий. Ихэнхидээ энэ жижигхэн модыг шавар тогоонд ургуулдаг. Мод ургадаг жамаараа ургах боловч чухам ямаршуухан хэлбэр төрхтэй, али зүгтээ өндийн ургахыг тайрч, хажиж эзэн жолоодож ургуулдаг ч гэж хэлж болно. Бонсай хэрэв ургаж томорвол түүнийг зөөх, өөр газар ургуулах арга хэмжээ авдаг. Бонсай үеэс үе, зуунаас зуун дамжин гэр бүлийнхний  ургамал байсаар байна.

2 comments:

Э. Баярсайхан said...

Надад Бонсай авч ирээд өгөөч.

Э. Баярсайхан said...

тэгэхдээ үнэтэй биш шүү.