1/31/2010

Хоёрдугаар хичээл


2 (ni)    ТҮЛХҮҮР ҮГС

Япончууд тийм, үгүй гэсэн шууд зөвшөөрөх буюу үгүйсгэх үг хэрэглэдэггүй. Харин үүний оронд ī dess ne буюу аятайхан юмаа, зүгээр юм, тийм үү гэсэн шиг утгатай үгийг хэрэглэнэ. Харин ī-е гэвэл үгүй гэсэн утгатай үг. Үүний оронд мөн gomen nasai  буюу өршөөгөөрэй гэсэн утгатай үг хэрэглэнэ.

... -аарай4                                                o kudasai
Нэг кофе авъя                                          kōhi o kudasai
Нэг коко кола авъя                                koka-kora o kudasai
Би ... авмаар байна.                              ... onegai shimass.
Нэг шилэн аяга/стакан өгөөч.               Gurass onegai shimass.
Сэрээ авъя, болох уу?                           fōku onegai shimass
... байна уу?                                             ... wa arimass ka?
Танайд газрын зураг байна уу?              chizu wa arimass ka?
Танайд ил захидал байна уу?                postokādo wa arimass ka?
Танд шуудангийн марк байна уу?          kitte ga arimass ka?
Танайд сүү байна уу?                            miruku wa arimass ka?

No comments: