2/15/2010

Hellen KellerАмидралын хамгийн тансаг бөгөөд гоо сайхан бүхнийг харж, хүрч болохгүй ч зүрхэнд мэдрэгддэг.

Дэлхий гэдэг шаналал  зовлонгоор хаа сайгүй ч түүнийг даван туулах боломжоор дүүрэн байдаг.

Дэлхий зөвхөн баяр баяслаар дүүрэн байсан бол бид хэзээ ч эр зоригтой, тэвчээр хатуужилтай байхад суралцахгүй.

Хүн болгон адилхан боддоггүй, хэрэв хэн нэг нь юм бодвол нэг дүгнэлт хийхэд хүрдэг. Харин дүгнэлт бүгдэд таатай байдаггүй.

The best and most beautiful things in life cannot be seen, not touched, but are felt in the heart.

Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

People do not like to think. If one thinks, one must reach conclusions. Conclusions are not always pleasant.

Хэлэн Кэллэр
1880 оны 6 сарын 27 нд төрж 1968 оны 6 сарын 1 нд өнгөрсөн.

No comments: