2/25/2010

Хина Мацури


ХИНА МАЦУРИ
Хина Мацури буюу олны мэдэхээр Тоор модны баяр гуравдугаар сарын гурванд болох бөгөөд охидын эрүүл энх, сайн сайхан, аз жаргалтай гэр бүлтэй болохын төлөө бэлгэдсэн ёслол аж. Охинтой айлууд хина хэмээх хүүхэлдэй дэлгэж тавина. Тэд хоёрдугаар сарын дундаас дэлгэн үзүүлэх бөгөөд гуравдугаар сарын гурванд хураадаг. Хэрэв хино хүүхэлдэйнүүдийг хураахгүй удвал охидын гэрлэлт ч бас оройтдог гэж үздэг аж. Бага хэмжээний хино хүүхэлдэй гурван үетэй байдаг бол томоохон нь долоон үе давхаргатай байж болдог аж. Дайрибина буюу хаан эзэн, охина сама буюу хатан хамгийн дээр залрах бөгөөд дараа нь саннин канжо буюу гурван бүсгүй, гонин баяаши буюу таван хөгжимчин, удайжин, садайжин буюу хоёр алдартай түшмэл, гурван зарцын хамт барална. Дэнлүүг нь бонбори гэх бөгөөд тавцанг улаан өнгийн сакурагаар чимнэ. Хишимочи буюу алмаасан хэлбэрт мочи болон широзаке хэмээх цагаан төмсний сакэг хүүхэлдэйнүүдэд зориулан тавина.

  Kozutsumi (小鼓) - гар бөмбөр Hand drum

Fue (笛) - лимбэ Flute

Utaikata (謡い方) - A singer
* He has a folding fan (sensu).

Zuishiin (随身) - Two Ministers
Udaijin (右大臣) - The Minister of the Right
  Sadaijin (左大臣) - The Minister of the Left
* The left was considered superior in the old Japanese court, therefore an elder man known of his wisdom was often chosen for this position. This is why a sadaijin doll has a long white beard, and looks older than a udaijin doll.
Бусад зүйл
Ukon no tachibana (右近の橘) - A mandarin orange tree.
* It was always planted to the right in the old Japanese court.


No comments: