2/01/2010

Британид хорин таван сая хүний дансны мэдээлэл алга болжээ.


Их Британий Засгийн газар хүндхэн байдалд ороод байна. Учир нь Татварын газраас нийт 7.5 сая гэр бүлийн 25 сая хүний тухай мэдээлэл агуулсан хоёр диск алга болжээ. Уг дискинд эдгээр иргэдийн овог нэр, хаяг , төрсөн он сар, өдөр, даатгалын дугаар, банкны дансны тухай дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байсан аж. Дискийг татварын газраас Үндэсний аудитийн газарт хүргэж өгөх явцад алга болсон хэмээн үзэж байна. Тус улсын банкууд харилцагчаа дансаа шалгаж гаднаас хэн нэгэн ашиглахыг завдах вий гэж сануулахыг зөвлөжээ. Диск алдагдсан тухай мэдээллийг Ерөнхий сайд Гордон Браун 11-р сарын 10-нд олж мэджээ. Цагдаа болон хүчний байгууллагынхан дискийг хайх ажилд шуурхайлан оржээ. Албаныхан дээд зэргийн хамгаалалттай дискүүдийг тийм амархан онгойлгож чадахгүй хэмээн сэтгэлээ тайвшууруулж байгаа гэнэ.
О.Тогоо, “Өнөөдөр” 2007, №274

No comments: