2/22/2010

Буруутан


Буруутан
Өөдөсхөн жаахан зээ маань хөлд орж өөдөөсөө ирэх бүхэн рүү тэмүүлэн гүймүй. Өчүүхэн жаахан чулуунд бүдэрхүй ээж нь “өөрөө ойчсон хүүхэд уйлдаггүй юм бос бос” гэхийн оронд “өөдгүй муу чулуу бай бай” гэж алгадах. Буруугаа өөрөөсөө биш чулуунаас хайдаг болчих вий дээ, охин минь.

No comments: