1/24/2011

Дэлхийн хамгийн их хүн амтай улсууд


Зэрэглэл          Улс                  хүн амын тоо*
1                Хятад              1.284.303.705
2                Энэтхэг           1.045.845.226
3                АНУ                280.562.489
4                Индонези        232.073.071
5                Бразил             176.029.560
6                Пакистан         147.663.429
7                ОХУ                144.978.573
8                Бангладеш      133.376.684
9                Нигер              129.934.911
10              Япон                126.974.628
11              Мексик            103.400.165
12              Филиппин       84.525.639
13              Герман                        83.251.851
14              Вьетнам          81.098.416
15              Египет             70.712.345


* The World Almanac, 2003, p.856

No comments: