1/23/2011

Дэлхийн томоохон далай тэнгисүүд


Далай                                                 хав.дөр.км.   
1 Номхон далай                                 165.760.000   
2 Атлантын далай                              81.585.000
3 Энэтхэгийн далай                            73.556.000
4 Аркатик                                           14.100.000
5 Өмнөд Хятадын тэнгис                   2.975.000
6 Карибийн тэнгис                             2.718.200
7 Дундад тэнгис                                  2.512.300
8 Берингийн тэнгис                            2.275.000
9 Мексикийн хоолой                          1.800.000
10 Охотскийн тэнгис                          1.589.840

No comments: