1/24/2011

Нэг километр талбайд хамгийн бага хүнтэй улсууд


1 Монгол Улс 1
2 Баруун Сахар 1
3 Франц Гуйна 1
4 Австрали 2
5 Ботсвана 2
6 Мауританиа 2
7 Намиби 2
8 Либиа 3
9 Суринаме 3
10 Габон 4

No comments: