12/26/2009

Robert Browning

Эх байх хайр бүхний эхлэл, төгсгөл хоёр оо.


Motherhood; All love begins and ends there.

Robert Browning 1812 оны 5 сарын 7 нд төрж, 1889 оны 12 сарын 12 нд өөд болжээ.

No comments: