12/21/2009

Том Круиз


Би өөрийнхээ хийж буй ажил бүхэндээ дуртай. Би өөрийнхөө хийдэг бүхнээр бахархдаг. Би ямарваа юмыг хийхдээ замын дундаас буцах, дутуу хагас сэглэхийг тэвчдэггүй. Би ажил хийвэл дуустал хийдэг хүн.


I love what I do. I take a great pride in what I do. And I can't do something halfway, three-quarters, nine-tenths. If I'm going to do something, I go all the way.

Том Круиз 1962 оны 7 сарын 3 нд төржээ.

No comments: