12/22/2009

George Herbert


Амьдралыг таних гэсээр байтал
Aль хэдүйн талыг нь барсaн байдаг.


Life is half spent before we know what it is.


George Herbert 1853 оны 4 сарын 3 нд төрж, 1933 оны 3 сарын 1 нд өнгөрчээ.

No comments: