11/29/2011

ТЭМДЭГ БА БЭЛГЭДЭЛ

Тэмдэггүйгээр бэлгэдэх гэж үгүй, бэлгэдэл тэмдэггүйгээр орших гэж үгүй юм

(c) J.Bat-Ireedui

 Suvarga (Indiana, USA) 

 Washington DC, US

 ANU LOGO and SIGN


Өөрөө хэдий үхсэн өрөөлийг тэжээх чадалтай

Canberra, AU

 University House Canberra, AU

Wolf, Canberra, AU

Canberra, AU

Canberra, AU

Canberra, AU

Rick AMOR, Born 1948, RELIC, 2010, 
Bronze, corten steel base, Canberra, AU


University House, ANU, Canberra

Washington, USA

 Washington, US

 ANU Canceler, Canberra, AU

 Washington, US


Inge KING, Born Germany 1918, arrived Australia 1951,
Black Sun II, 1976, Painted mild Steel
 Washington, USA

 Washington, USA


 Washington, USA

 Washington, USA

 Beijing, China

  Harvard, Boston, USA

 John Harvard Statue, Boston, USA

 Tsag, (Indiana, Bloomington, USA)

in back side White House (Washington)

 Yen-chin Institute of Harvard University, Boston


No comments: