11/11/2011

ГҮРРАГЧАА БААТАР

БНМАУ-ын баатар, ЗСБНХУ-ын баатар, Монголын анхны сансарын нисэгч
Жүгдэрдэмидийн ГҮРРАГЧАА баатар ХБНГУ-ын Хумбольдын Их Сургуулийн оюутнуудын хамт
МУИС дээр 


No comments: