5/24/2010

Дэлхийн монголч эрдэмтэд 2 дугаар хэсэг

Дэлхийн монголч эрдэмтэд 2 дугаар хэсэг

Номоос татсан сонирхолтой хуучин зургуудаар энэ буланг нээлээ

Агуу Николас Поппе

Агуу Бямбын Ринчен доктор
Үндэсний номын сангийн өмнө


No comments: