7/23/2012

“Хүн төрөлхтөнд хөгжил биш аврал чухал болоод байна”

“Хүн төрөлхтөнд хөгжил биш аврал чухал болоод байна”

No comments: