12/23/2011

STEVE JOBS: YOUR TIME IS LIMITED, SO DON'T WASTE IT LIVING SOMEONE ELSE'S LIFE.
1 comment:

Enkhbat Dash said...

Манай хичээл дээр энэ видеог үзүүлж байсан. Санаа авах зүйл ихтэй, сайхан илтгэл болохоор үзсэндээ та харамсахгүй шүү.