12/17/2010

ДӨРВӨН ГАЛСАНОрос хэлтэй Онхор Галсан
(Баруун гарт нь байгаа нь нөгөө алдарт Арго гуай шүү)


Монгол хэлтэй Монхор ГалсанНемц хэлтэй Тува Галсан

?

Нэг ч хэлгүй Сувай Галсан
нь хэн юм бол?

No comments: